Лечебната пирамида в село Мировци

Здравословни проблеми, при които помага

Добри резултати се наблюдават при:

Но вероятно това не са всички заболявания и проблеми, които могат да се облекчат или отстранят с помощта на пирамидната енергия. Човек винаги трябва да опитва, да търси, да вярва , и нещата се случват.