Лечебната пирамида в село Мировци

Реновация

По съвет на моите небесни учители, в април 2014 година направихме една изолация, което смени малко визията на пирамидата, но не намали силата й. Доста сурови са условията на селото и понякога природните сили затрудняват пълноценното й използване. Отново са спазени изискванията да не се използва метал, да не се променя геометрията и т.н.