Лечебната пирамида в село Мировци

Честота на посещенията

При всеки човек е различно. Обикновено са достатъчни 5 -6 влизания. При по-сериозни заболявани се правят няколко курса по 10 последователни влизания. Хора питат: „ Ако остана да спя вътре цяла нощ ще се оправя ли?” Директно ще отговоря, че под никакъв предлог не бих се съгласила някой да остане повече от един час вътре. Не е опасно, но енергията й е достатъчно силна, а всеки организъм я приема по различен начин.

Първо се провежда разговор, за да се отпусне човек, да свикне с новата обстановка, да се махнат предразсъдъци и притеснения. При необходимост се проверява кръвното налягане. Влиза се и се ляга на едно от двете дървени легла. Те са ориентирани в правилната посока, като е спазена и тяхната височина от пода, за да може човек да лежи в зоната на най-силната и в това време положителна, благотворна енергия. Обикновено първото влизане е с продължителност 20 минути, но в последствие може да се стои и 40 и 60 минути. Просто всичко зависи от съответния проблем и е различно за всеки отделен случай. Лечебната енергия работи сама. Тя засилва, успокоява, лекува, провокира усещания. Тя дава възможност човек дори да се срещне с духовни свои учители. Имаме случаи, когато хора успяха да си припомнят предишни свои прераждания. Но пак: вълшебна пръчица няма и всичко се случва строго индивидуално. Всеки сам за себе си поема енергията, а нещата се случват кога по-бързо, кога по-бавно. При желание е подготвено място където човек може да постави съдове с вода да се заредят от силата на пирамидата.